IHC-installation (Intelligent House Control)

Denne løsning er til dem, der ønsker lidt ud over almindelige funktioner i en installation. Her bliver alle funktioner programmeret via en computer og kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Nogle af de mest brugte funktioner kunne være:

  • Sluk-alt-kontakt ved soveværelse og hoveddør, hvor man med blot ét tryk kan slukke for lys, strygejern, standby-strøm osv.
  • Såkaldt ”nat-rute” hvor man med ét tryk kan tænde lys på et dæmpet niveau i en rute fra evt. børneværelse og hele vejen ud på toilettet.
  • Ferie-tryk, hvor huset går i ”dvale” og lyset kan tænde og slukke på forskellige tidspunkter af døgnet for at simulere aktivitet.

Som sagt kan stort set alt lade sig gøre, og alt kan naturligvis styres fra pc eller smartphone.

Vi er også:
  • KSO-certificeret
  • ISO-9001-certificeret


Få testet dit solcelleanlæg og 

få dokumenteret virkningsgrad-

en af dit system.


Ring og lav en fast aftale om lovpligtig service på varme-pumper.


Forøg sikkerheden med en videoovervågningsløsning.