HPFI-test

Fejlstrømsafbryderen er nødbremsen i dit hjem. Den sidder i din eltavle og beskytter dig mod livsfarligt stød, ved at afbryde strømmen, hvis der opstår en fejl i et elapparat  eller installationen.

En fejlstrømsafbryder kan redde liv!


Fejlstrømsafbryderen er lovpligtig
Det er lovpligtigt at have installeret en fejlstrømsafbryder i sit hjem. De mest udbredte typer er en HFI- eller en HPFI-afbryder. HFI-afbrydere installeres ikke længere, så har du en HFI-afbryder, bør du overveje at skifte den til en HPFI-afbryder, som er bedre tilpasset nutidens elektronik.
Du bør teste din fejlstrømsafbryder minimum 2 gange årligt.

Hvis din fejlstrømsafbryder er ældre end 10 år, bør du få en aut. elinstallatør til at kigge på den.

Er du i tvivl, om din fejlstrømsafbryder lever op til kravene, kan du altid kontakte en autoriseret elinstallatør.

Sådan tester du selv din fejlstrømsafbryder – det er nemt og gratis
Det er vigtigt at teste sin fejlstrømsafbryder jævnligt, fordi man ved et tryk på testknappen ”motionerer” afbryderen. Man giver den populært sagt et serviceeftersyn, så den er i ”god form”, hvis der en dag skulle blive brug for den.
Tryk på fejlstrømsafbryderens testknap, der ofte er markeret med et ’T’. Slår strømmen ikke fra, virker din fejlstrømsafbryder ikke, og du bør få den tjekket af en autoriseret elinstallatør.

Er din fejlstrømsafbryder mere end 10 år gammel?
Tror du, at din fejlstrømsafbryder er mere end 10 år gammel, er det en god ide at få en autoriseret elinstallatør til at tjekke den.
Både HFI-afbrydere og HPFI-afbrydere er mekanik, der bliver mindre funktionsdygtig med tiden.

Kilde: SIK.dk

Vi er også:
  • KSO-certificeret
  • ISO-9001-certificeret


Få testet dit solcelleanlæg og 

få dokumenteret virkningsgrad-

en af dit system.


Ring og lav en fast aftale om lovpligtig service på varme-pumper.


Forøg sikkerheden med en videoovervågningsløsning.